Odkażanie szpitali i ambulansów

Odkażanie szpitali i ambulansów

W obiektach służby zdrowia kluczową kwestią jest skuteczne niszczenie cząsteczek koronawirusa. W tym celu stosuje się substancję, która działa zabójczo również na inne wirusy, grzyby i bakterie. 

Ditlenek chloru do odkażania szpitali

Biobójcze właściwości Ditlenku chloru znane są od lat, co umożliwiło potwierdzenie skuteczności tej substancji w licznych badaniach. Określono również jej bezpieczne stężenia dla ludzkiego organizmu. Dziś wydajne urządzenia do dezynfekcji ClearFog pracują także w budynkach służby zdrowia oraz odkażają transport medyczny.

Odkażanie ambulansów

Ditlenek chloru zabija także bakterie, grzyby oraz inne wirusy, w tym wirusy grypy. Urządzenia, które z niego korzystają (zamgławiacze), są zatem uniwersalne. Znajdą zastosowanie nawet wtedy, kiedy pandemia koronawirusa wreszcie przeminie, np. do dezynfekcji ambulansów. Skutecznie chronią pacjentów i  personel przed zachorowaniem również na sezonową grypę.

Dezynfekcja w sądownictwie i Policji

Dezynfekcja w sądownictwie i Policji

Do odkażania budynków sądowniczych oraz policyjnych można wykorzystać bramki do dezynfekcji ludzi. Całe pomieszczenia, a także pojazdy najwygodniej odkazić ditlenkiem chloru za pomocą urządzeń do dezynfekcji ClearFog.

Bramki do dezynfekcji 

Te urządzenia instaluje się przed wejściem do budynku lub określonej strefy. Osoby pojedynczo wchodzą do specjalnej komory zamgławiacza, w której rozpylany jest biobójczy aerozol. Jego cząsteczki zabijają zarazki znajdujące się na ubraniu i skórze, ale są zupełnie niegroźne dla ludzi. Bramka do dezynfekcji ma dużą przepustowość – pełny cykl odkażana trwa zaledwie 10 s. 

Dezynfekcja pojazdów

Pojazdy, nie tylko uprzywilejowane, lecz także cywilne, skutecznie i szybko można zdezynfekować przy pomocy generatora Ditlenku chloru. To urządzenie umożliwia uzyskanie wysokich stężeń substancji biobójczej, co zauważalnie skraca czas odkażania. Po jego zakończeniu należy przewietrzyć pojazd.