Dezynfekcja sal konferencyjnych

Dezynfekcja sal konferencyjnych

Zastosowanie wydajnych urządzeń do dezynfekcji i zamgławiaczy pozwala podnieść nie tylko bezpieczeństwo uczestników spotkania, lecz również standard sali konferencyjnej. To ważne zarówno dla korzystających, jak i wynajmujących tego typu obiekty.

Dezynfekcja sali konferencyjnej

Sale konferencyjne bywają duże i małe, ale bez względu na kubaturę wszystkie mogą być skutecznie dezynfekowane nawet w trakcie spotkania. Tak dyskretnie, że jego uczestnicy prawdopodobnie nie odkryją tego faktu. Urządzenia do dezynfekcji ClearFog Tube wykorzystują niskie stężenia Ditlenku chloru, które aktywnie niszczą koronawirusa i inne wirusy, nie zagrażając przy tym ludziom. 

Dokładne odkażanie pomieszczeń biurowych

Modele ClearFog lite i Tube jeszcze szybciej oczyszczą nawet duże sale konferencyjne tuż po zakończeniu spotkania. Zwiększone stężenie Ditlenku chloru pozwala trybie pracy zamgławiacza na skrócenie czasu procesu do niezbędnego minimum. Po krótkim wietrzeniu można rozpocząć kolejne spotkanie w świeżo zdezynfekowanej sali konferencyjnej.