Urządzenia do dezynfekcji sklepów

urządzenia do dezynfekcji sklepów

Odkażanie nawet wielkopowierzchniowych sklepów może być zarówno wydajna, jak i skuteczna. Trzeba jednak stosować bezpieczne środki biobójcze oraz specjalne urządzenia do dezynfekcji sklepów. 

Odkażanie w godzinach otwarcia

ClearFog Tube może pracować podczas godzin otwarcia placówki handlowej, ponieważ rozpyla bezpieczne dla ludzi, lecz zabójcze dla wirusów dawki Ditlenku chloru. To samo urządzenie możesz również pozostawić włączone np. po zamknięciu sklepu (jako zamgławiacz). W tym trybie użyje zwiększy ono stężenie ClO2, co pozwoli zdezynfekować całą kubaturę nawet dużej hali handlowej. Po zakończeniu procesu ClearFog Tube automatycznie przejdzie w tryb czuwania. 

Urządzenia do dezynfekcji sklepów – zalety

Koszty zakupu urządzeń dezynfekujących ClearFog ponosisz jednorazowo, a zużycie środka biobójczego jest obliczone bardzo precyzyjnie. W praktyce użytkowanie tych aparatów okazuje się znacznie tańsze i skuteczniejsze, niż spryskiwanie blatów i lad środkami na bazie alkoholu.