Odkażanie urzędów miast

Odkażanie dezynfekcja urzędów miast, gmin , pracy

Odkażanie urzędów wymaga zastosowania urządzeń dezynfekujących, które są wydajne oraz energooszczędne. Nie do przecenienia jest również możliwość ich pracy w obecności ludzi. 

Odkażanie urzędów bez zamykania w godzinach pracy

Gruntowna dezynfekcja urzędów nie musi wiązać się z koniecznością ewakuacji personelu czy petentów. Nie musi być również długie. W obiektach takich, jak:

– urzędy miast,

– urzędy gmin,

– powiatowe urzędy pracy,

z powodzeniem można wykorzystać nowoczesne urządzenia dezynfekujące ClearFog, które bezpiecznie pracują w obecności petentów i urzędników. 

Dodatkowa ochrona

Ochronę przed zakażeniem zwiększa bramka dezynfekująca, czyli zamgławiacz . Dzięki dużej przepustowości nie generuje ona kolejek przy wejściu do urzędu. Pojedyncze stanowiska pracy można wyposażyć w niewielkie urządzenia ClearGas, które skutecznie niszczą koronawirusa w najbliższym otoczeniu pracownika oraz petenta. W ten sposób dezynfekcja urzędów z ClearFog staje się jeszcze bardziej efektywne.