Odkażanie banków i poczty

Odkażanie banków i poczty

Urzędy pocztowe i hale bankowe to miejsca, przez które przechodzi wielu petentów. Aby skutecznie odkazić wnętrza tych pomieszczeń można użyć wydajnych urządzeń do dezynfekcji ClearFog

Odkażanie w trakcie pracy urzędu

Dzięki wykorzystaniu udokumentowanych właściwości biobójczych Ditlenku chloru, można aplikować tę substancję w odpowiednio dobranej dawce również w obecności ludzi. Oznacza to, że urządzenie może pracować przez cały dzień i na bieżąco dezynfekować pomieszczenie pocztowe lub bankowe. Doskonale sprawdza się również zamgławiacz.

Bramki do dezynfekcji

Innym rodzajem urządzeń do odkażania są bramki do dezynfekcji ludzi. Montuje się je najczęściej przed wejściem do obiektu lub jego wydzielonej części. Petent wchodzi do specjalnej komory, w której w ciągu niespełna 10 s. jest gruntownie, ale bezpiecznie dezynfekowany za pomocą aerozolu Ditlenku chloru. Co ważne, od razu odkażane są również podeszwy jego butów.