Odkażanie szpitali i ambulansów

W obiektach służby zdrowia kluczową kwestią jest skuteczne niszczenie cząsteczek koronawirusa. W tym celu stosuje się substancję, która działa zabójczo również na inne wirusy, grzyby i bakterie. 

Ditlenek chloru do odkażania szpitali

Biobójcze właściwości Ditlenku chloru znane są od lat, co umożliwiło potwierdzenie skuteczności tej substancji w licznych badaniach. Określono również jej bezpieczne stężenia dla ludzkiego organizmu. Dziś wydajne urządzenia do dezynfekcji ClearFog pracują także w budynkach służby zdrowia oraz odkażają transport medyczny.

Odkażanie ambulansów

Ditlenek chloru zabija także bakterie, grzyby oraz inne wirusy, w tym wirusy grypy. Urządzenia, które z niego korzystają (zamgławiacze), są zatem uniwersalne. Znajdą zastosowanie nawet wtedy, kiedy pandemia koronawirusa wreszcie przeminie, np. do dezynfekcji ambulansów. Skutecznie chronią pacjentów i  personel przed zachorowaniem również na sezonową grypę.