Urządzenia do dezynfekcji w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Odkażanie w ośrodkach pomocy społecznej to temat, który w dobie pandemii COVID-19 stał się szczególnie istotny. Odkryj wydajne urządzenia do dezynfekcji również w obecności pensjonariuszy.

Urządzenia do dezynfekcji

Praktycznie wszystkie środki odkażające działają biobójczo w kontakcie z wirionami, bakteriami i grzybami. Problem w tym, że cząsteczki koronawirusa przebywają nie tylko na powierzchniach, lecz także unoszą się w powietrzu. W ich zwalczaniu skuteczny okazuje się Ditlenek chloru w postaci gazowej, rozpylany przez urządzenia do dezynfekcji.

Dezynfekcja w obecności ludzi 

W licznych badaniach udowodniono, że ClO2 zabija wirusy już przy stężeniach, które dla ludzi pozostają zupełnie bezpieczne. Możesz zatem stosować urządzenia dezynfekująceClearfog lite również w obecności pensjonariuszy. Dzięki ich ciągłej pracy powietrze w każdym pomieszczeniu może być wolne od wirusów i bakterii.