Urządzenia dezynfekujące

Clearfog lite

Zamgławiacz ClearFog lite jest urządzeniem, służącym do emisji mgły wodnej i preparatów na bazie wody o bardzo dużym rozdrobnieniu cząstek (5-20 μm), które doskonale rozpylają się w powietrzu i łączą z lotnymi cząsteczkami wirusów. Wytwarzana przez urządzenie mgła jest ujemnie spolaryzowana. Dzięki temu neutralizuje niekorzystną dla otoczenia dodatnią polaryzację, pochodzącą od odbiorników energii, kineskopów, urządzeń elektronicznych itp. Technologia zastosowana w urządzeniu ClearFog lite sprawia, że wytwarzanie mgły jest wysoce sprawne energetycznie, co sprawia że urządzenie nadaje się również do profesjonalnego nawilżania powietrza oraz do dezynfekcji (dekontaminacji) powietrza w obecności ludzi i bez ich obecności. Środkiem dezynfekującym, wykorzystywanym przez urządzenie ClearFog lite, jest Ditlenek Chloru, który w odpowiednich stężeniach jest bezpieczny dla ludzi przebywających w jego otoczeniu, a jednocześnie skutecznie likwiduje wirusy, bakterie oraz grzyby. Obudowa zamgławiacza wykonana jest z wytrzymałego, lakierowanego kompozytu, połączonego z elementami ze stali nierdzewnej. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości sprawia że urządzenie jest odporne na korozyjne działanie wody podczas nawilżania pomieszczeń mgłą oraz na utleniające działanie ditlenku chloru podczas przeprowadzania dekontaminacji. Zamgławiacz ClearFog lite łączy w sobie moc nawilżania o dużej wydajności rozproszenia mgły z możliwością dekontaminacji w obecności ludzi lub bez nich z wykorzystaniem Ditlenku Chloru przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Dołożyliśmy wszelkich starań podczas projektowania ClearFog lite, aby jego obsługa była intuicyjna, wygodna i bezpieczna dla Użytkownika.
 Dzięki takiemu podejściu zredukowaliśmy ilość części składowych do zaledwie trzech elementów: obudowy głównej, wyjmowanego zbiornika na płyn oraz zewnętrznego zasilacza.

ClearFog lite + bases

Zamgławiacz ClearFog lite + CF base dla łatwego transportowania. ClearFog lite jest urządzeniem, służącym do emisji mgły wodnej i preparatów na bazie wody o bardzo dużym rozdrobnieniu cząstek (5-20 μm), które doskonale rozpylają się w powietrzu i łączą z lotnymi cząsteczkami wirusów. Wytwarzana przez urządzenie mgła jest ujemnie spolaryzowana. Dzięki temu neutralizuje niekorzystną dla otoczenia dodatnią polaryzację, pochodzącą od odbiorników energii, kineskopów, urządzeń elektronicznych itp. Technologia zastosowana w urządzeniu ClearFog lite sprawia, że wytwarzanie mgły jest wysoce sprawne energetycznie, co sprawia że urządzenie nadaje się również do profesjonalnego nawilżania powietrza oraz do dezynfekcji (dekontaminacji) powietrza w obecności ludzi i bez ich obecności. Środkiem dezynfekującym, wykorzystywanym przez urządzenie ClearFog lite, jest Ditlenek Chloru, który w odpowiednich stężeniach jest bezpieczny dla ludzi przebywających w jego otoczeniu, a jednocześnie skutecznie likwiduje wirusy, bakterie oraz grzyby. Obudowa zamgławiacza wykonana jest z wytrzymałego, lakierowanego kompozytu, połączonego z elementami ze stali nierdzewnej. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości sprawia że urządzenie jest odporne na korozyjne działanie wody podczas nawilżania pomieszczeń mgłą oraz na utleniające działanie ditlenku chloru podczas przeprowadzania dekontaminacji. Zamgławiacz ClearFog lite łączy w sobie moc nawilżania o dużej wydajności rozproszenia mgły z możliwością dekontaminacji w obecności ludzi lub bez nich z wykorzystaniem Ditlenku Chloru przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Dołożyliśmy wszelkich starań podczas projektowania ClearFog lite, aby jego obsługa była intuicyjna, wygodna i bezpieczna dla Użytkownika.
 Dzięki takiemu podejściu zredukowaliśmy ilość części składowych do zaledwie trzech elementów: obudowy głównej, wyjmowanego zbiornika na płyn oraz zewnętrznego zasilacza.

CF base - baza z kołami do ClearFog lite

Baza z kołami do zamgławiacza ClearFog lite ułatwiająca transportowanie urządzenia.

ClearFog Tube

Urządzenie jest powiększoną wersją ClearFog Lite oraz ClearFog Pro przystosowaną do neutralizacji wirusów SARS-CoV-2 emitowanych przez nosicieli i przenoszonych drogą powietrzną. Zasada działania urządzenia polega na emisji tzw. suchej mgły do otoczenia (aerozolu o średnicy kropli ok. 5-15 μm, zawierającej gazowy ClO2) oraz jego desorpcji z powierzchni aerozolu do powietrza, w stężeniach poniżej dopuszczalnych dawek NDS, a także dezynfekcji powierzchni poprzez osiadające krople aerozolu, zawierające ClO2 w stężeniach skutecznych wirusobójczo, powyżej 50 ppm ClO2. Urządzenie to, pracując w trybie ciągłym zabezpiecza przestrzeń w pomieszczeniu inaktywując unoszone w powietrzu cząstki zawierające wirusy SARS-CoV-2, grypy i inne. Specjalna konstrukcja zamgławiacza zapewnia maksymalne rozdrobnienie aerozolu oraz kilkunastometrowy zasięg strumienia mgły w zamkniętych przestrzeniach o dużych kubaturach.

ClearFog Box

ClearBox to brama dezynfekcyjna do odkażania powierzchni ubrań i podeszw butów przechodzących osób. Stosunkowo niewielkich rozmiarów brama o średnicy 1,2 m przeznaczona jest dla osób pojedynczo wchodzących do obiektu. Brama ClearBox ustawiana jest zwykle przy wejściu do obiektu budowlanego. Osoba przebywająca w bramie do 10 sekund, przy jednokrotnym obrocie pokrywana jest aerozolem, pozostającym na powierzchni odzieży do wyschnięcia w czasie do kilku minut. Aerozol dezaktywuje wirusa SARS-CoV-2, nie niszcząc ubioru a ponadto jest bezpieczny dla inhalacji przez drogi oddechowe. Podczas wysychania aerozolu gazowy ditlenek chloru desorbuje się do powietrza. Substancję dezynfekcyjną stanowi ClO2 w postaci roztworu wodnego preparatu ARMEX 2000, otrzymywanego z preparatów Armex 5/MEXACID, posiadających dopuszczenie do dezynfekcji wody pitnej.